برگزاری دوره آموزشی پرسنل مجموعه سیب‌لند

دوره آموزشی "ارتباطات موثر" جهت تقویت مهارت‌های ارتباطی پرسنل برگزار شد.

در دی و بهمن ماه ۱۴۰۱ دوره آموزشی "ارتباطات موثر" با هدف بهبود ارتباطات بین‌فردی، حل تعارضات و همین طور پرورش پرسنل برای رویارویی و مواجهه بهتر و موثرتر با مشتریان در طی چهار هفته و هر هفته با حضور تعدادی از پرسنل در محل سایت سیب لند برگزار شد. 

مدرس این دوره که  برای ۶۰ نفر از پرسنل و بالغ بر ۳۴۰ نفر-ساعت اجرا شد، هادی آقاجانی مدرس برتر حوزه ارتباطات بود.

شناسه: 312