برنامه فعالیت مجموعه سیب‌لند

 

برنامه فعالیت مجموعه در دهه اول مهرماه ۱۴۰۲:

 

 *** روز و ساعت فعالیت:

اول و دوم مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۸

 

*** تعطیلات:

روزهای سوم تا دهم مهر (به منظور عملیات سرویس سالیانه تجهیزات)

 

 

 

 

شناسه: 308