دومین همایش تجلیل از پیشکسوتان ورزش شهرستان فیروزکوه

دومین همایش تجلیل از پیشکسوتان ورزش شهرستان فیروزکوه با حضور جمعی از پیشکسوتان و مسئولین شهرستان و با حمایت مجموعه گردشگری سیب لند برگزار شد.
اجرای برنامه ورزشکاران زورخانه ای، موسیقی محلی و اهدای لوح تقدیر از جمله بخش های متنوع این همایش بود.

شناسه: 314