ارتباطات موثر

برگزاری دوره آموزشی پرسنل مجموعه سیب‌لند

دوره آموزشی "ارتباطات موثر" جهت تقویت مهارت‌های ارتباطی پرسنل برگزار شد.
1401-10-24 04:30