اجرای تعمیرات و سرویس‌های ادواری تجهیزات تله‌کابین سیب‌لند

 تله کابین سیب‌لند با به کارگیریِ تجارب متخصصین و تکنسین‌های آموزش دیده خود، برای فصل پیش‌رو آماده می‌شود. در این راستا به منظور ایمنی هرچه بیش‌تر تجهیزات اقدامات فنی مختلف و کنترل‌های لازم در حال اجرا است.

شناسه: 317