تیوپ سواری

پیست تیوپ سواری، برف بازی و بازی های زمستانی سیبلند

پیست تیوپ سواری سیبلند یکی از جدیدترین پیست‌های ایران است که در کنار پیست اسکی حرفه‌ای و آموزشی این مجموعه‌ی بزرگ برای استفاده‌ی خانواده‌ها طراحی شده است. این پیست یکی از امن ترین و زیباترین پیست‌های تیوپ سواری تهران به شمار می آید. در کنار محوطه پیست اسکی سیبلند، قسمتی برای سرسره‌بازی با تیوپ و همچنین برف بازی برای خانواده ها در نظر گرفته شده است.
1400-12-22 07:00