برنامه فعالیت مجموعه سیب‌لند

 

برنامه فعالیت مجموعه در بهمن‌ماه ۱۴۰۲:

"کلیه خدمات مجموعه در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰ فعال است"

*** مجموعه گردشگری سیب‌لند در روزهای چهارشنبه ۱۸ بهمن تا یکشنبه ۲۲ بهمن فعال است ***

 

 

 

 

 

 

 

شناسه: 308