شهربازی

شهربازی دهکده سیب، یک پارک سرگرمی و هیجانی لوکس و در حد استاندارهای جهانی می باشد که در سطوح مختلف منحصر به فرد می باشد. شهربازی دارای انواع دستگاه های بازی هیجانی و ترسناک، خانوادگی، بازی بچه ها، ترن های هوایی، سرویس های غذا و آشامیدنی، نمایش، بازی های رایانه ای، فروشگاه ها و..... می باشد که بعضی از اسامی و عکسها در زیر نمایش داده شده است.