پمپ بنزین

جهت آسایش مسافرین و مهمانان دهکده سیب، پمپ بنزین سیب لند در فضایی به مساحت 11000 متر مربع در نزدیکی مجموعه در نظر گرفته شده است. در مجاورت پمپ بنزین سب لند، رستوران ها، مجتمع تجاری، کارواش، تعمیرگاه و سرویس های بهداشتی برای نیاز مسافران در نظر گرفته شده است.
برای خانواده ها و کسانی که در صف پمپ بنزین منتظر هستند فضایی برای استراحت و اتاق هایی با صندلی های ماساژور برای راننده ها و مسافران در نظر گرفته شده است تا مهمانان رفع خستگی نمایند.