پل معلق کوهستان

اولین پل معلق تفریحی کوهستان کشور می باشد که بسیار هیجان انگیز و مفرح بخش است و افراد می توانند از روی این پل عبور نمایند و مناظر زیبایی را مشاهده کنند.