سکوی دیده بانی

در سکوی دیدبانی دوربین هایی قرار گرفته که با آن می توان مناظر را از نزدیک مشاهده کرد. همچنین تلسکوپ هایی برای دیدن ستارگان در شب برای مهمانان در نظر گرفته شده است. در سکوی دیدبانی امکانات عکسبرداری و چاپ آن وجود خواهد داشت.