پیست اسکی

شامل چند مسیر  تله اسکی بشقابی و چکشی می باشد که هیجان و امنیت را با هم تجربه خواهید کرد. نكات فنی مانند شيب مسير، طول مسير، محل برگزاری مسابقات و امكانات رفاهی این پیست اسکلی کاملا استاندارد می باشد. در این مجموعه مکانی برای آموزش افراد در نظر گرفته شده که مربیان به این افراد در پیست اسکی آموزش خواهند داد. در پیست اسکی سیب لند همچنین مسابقاتی در سطح جهانی برگزار خواهد شد و تیم های اسکی از کل جهان در آن شرکت خواهند کرد. انواع مسابقات اسکی، اسنوبرد، اسکی نمایشی، پاتیناژ، هاکی، اسکی مسیر کوتاه و مسیر بلند در این مجموعه برگزار می شود.