دهکده ماجراجویی

در دهکده ماجراجویی سیب لند، بخشهای مختلفی که حس ماجراجویی و تخیلات شهروندان را تحریک می کند پیش بینی شده است به گونه ای که افراد می توانند از طریق تونلها و پل های معلق از سایت A به سایت B برسند و هیجانات بسیاری را تجربه کنند. پارک دایناسورها، بازی های رقابتی و هیجانی، آثار باستانی و صنایع دستی، ایستگاه بالن سواری، ایستگاه بادبادک، سیرک های مختلف را در دهکده ماجراجویی سیب خواهیم داشت.