دهکده سیب جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط واحد های زیر استخدام به عمل می اورد :

  • اداری
  • فروش
  • بازاریابی
  • روابط عمومی
  • حراست
  • بازرگانی

در صورت تمایل با تکمیل فرم استخدام و ارسال آن به careers@aghighparsian.com می توانید آمادگی خود را اعلام نمایید.